kos24.gr
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΛΛΑΔΑΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πρόσκληση 11ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

Κοινοποίηση

Πρόσκληση 11ης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής
Σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Κω, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
την Τρίτη 09 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του
Ν.4954/2022 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 136/09.07.2022) και τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του N.
5056/23 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023) και τις υπ’ αριθ. 1237/94548/6-11-2023 και 1328/110575/23-12-
2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση μελέτης και λήψης απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «Επέκταση πραυλίου
  χώρου στο 2ο Γυμνάσιο Δημοτικής Ενότητας Κω» με Α.Μ. 17/2020.
 2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Απομάκρυνση
  στοιχείων αμιάντου από το χώρο του παλαιού Οινοποιείου Κω» (Α.Μ. 05/2019).
 3. Έγκριση 2ου Πρακτικού για την κατακύρωση του έργου: «Ανακατασκευή τεχνικού έργου στην
  Ζιά (Α.Μ. 03/2023)».
 4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου:
  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Κ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ (Α.Μ. 02 / 2024).
 5. Έγκριση των υπ’ αριθ. 7521/27-03-2024 & 7531/27-03-2024 Πρακτικών Αξιολόγησης
  Δικαιολογητικών Τεχνικών – Οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
  του ανοικτού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση Οχημάτων και Μηχανημάτων έργου του Δήμου
  Κω».
  Προς:
  Τα μέλη της Δημοτικής
  Μέλη Δημοτικής Επιτροπής
  Δήμου Κω
  (ως πίνακας αποδεκτών)
  (σε περίπτωση κωλύματος
  παρακαλείσθε να
  ενημερώσετε τη
  γραμματεία Δ.Ε.)
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
  ΔΗΜΟΣ ΚΩ
  Δημοτική Επιτροπή
  0000430062
  2
 6. Έγκριση των υπ’ αριθ. 8521/04-04-2024 & 8541/04-04-2024 Πρακτικών Αξιολόγησης
  Δικαιολογητικών Τεχνικών – Οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
  του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπολογιστών και περιφερειακών Δήμου Κω».
 7. Έγκριση για την μετάθεση χρόνου παράδοσης των υλικών του συμφωνητικού προμήθειας με
  τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη
  δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων , για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των
  Δήμων της χώρας».
 8. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση του διαγωνισμού: «Συντήρηση Φωτοτυπικών & Εκτυπωτικών
  Μηχανημάτων Δήμου Κω» για την Ομάδα Α’ που απέβη άγονος με το άρθρο 32 του
  Ν.4412/2016
 9. Έγκριση για την υποβολή έγκλησης κατ αγνώστων προσώπων για φθορά σε κάδο απορριμμάτων
  ιδιοκτησίας του Δήμου Κω.
 10. ΄Έγκριση για την άσκηση αίτησης περί αναγνώρισης του Δήμου Κω ως δικαιούχου αποζημίωσης
  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω.
 11. Έγκριση για τοποθέτηση ικριωμάτων εντός του αύλειου χώρου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κω.
 12. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω, κ. Νικηταρά Θεοδοσίου, στην Αθήνα σε
  προγραμματισμένη συνάντηση την Δευτέρα 01/04/2024 για το θέμα της αξιοποίησης των
  θερμών πηγών στα γραφεία της Deloitte.
 13. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω, κ. Νικηταρά Θεοδοσίου, στην Αθήνα ώστε να
  παρευρεθεί στην εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης του έργου «Μελέτη – Κατασκευή Νέου
  Δικαστικού Μεγάρου Κω» στην αίθουσα συσκέψεων του Υπουργείου Υποδομών και
  Μεταφορών.
 14. Έγκριση μετακίνησης των Αντιδημάρχων Κω, κας Κασσιώτη Γεωργίας και κ. Χόνδρου
  Κωνσταντίνου, για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων
  Ιαματικών Πηγών Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/04 και ώρα 16:00 στη
  Θεσσαλονίκη.
 15. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ιδιώτη από πτώση μεγάλου δέντρου.
 16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισματων σε
  κοινόχρηστο χώρο στην πλατεία Κονίτσης βάσει αιτήματος.
 17. Λήψη απόφασης για την ίδρυση ή μη κινητής κλινικής κοντά στον καταυλισμό προσφύγων στο
  Πυλί της Κω βάσει αιτήματος.
 18. Εξειδίκευση των πιστώσεων του γενικού κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2024 που
  αφορά τα «Έξοδα αθλητικών εκδηλώσεων».
  3
 19. Λήψη απόφασης για την Αποδοχή επιχορηγήσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) από
  τον Δήμο Κω.
  Η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
  & Αντιδήμαρχος Οικονομικών,
  Κασσιώτη Γεωργία
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.
 20. Χατζηθωμά-Κυπραίου Αικατερίνη
 21. Χατζηχριστοφής Παναγιώτης
 22. Δουδούς Σοφοκλής
 23. Βλάχου Σεβαστή
 24. Κοκαλάκης Γεώργιος
 25. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.
 26. Γιαννούλη Διονυσία,
 27. Κανταρζή Σταματία
 28. Βουκελάτου-Χριστοδουλίδη Σταμάτα (Ματίνα) Ελένη
 29. Καμπουράκης Σταμάτιος
 30. Πη Βασιλεία
 31. Καματερός Ιωάννης
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 32. Δήμαρχο, κο Νικηταρά Θεοδόσιο
 33. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου , κα Τελλή-Τσιμισίρη Διονυσία
 34. Γενική Γραμματέα Δήμου Κω, κα Κρητικού Μαρία
 35. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 36. Προϊστάμενο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 37. Προϊσταμένη Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 38. Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 39. Προϊσταμένη Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
 40. Γραφείο Νομικών Υποθέσεων
 41. Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
 • κο Σιφάκη Ηλία
 • κα Μακρή Κική
 1. Γραφείο Πρωτοκόλλου –Διεκπεραίωσης – Αρχείου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνέχεια συνεδριάσεων της Επιτροπής για τα Τέμπη – Κατάθεση φοιτητή που επέζησε

Ζέττα Μακρή για τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια: Διεξάγεται εισαγγελική έρευνα για πράξεις και παραλείψεις

Παγκόσμια Ημέρα Για Την Εξάλειψη Της Βίας Κατά Των Γυναικών